Cochrane-Logo-Over-Syringe-1For at forhindre ét tilfælde af influenza skal der ifølge et studie, der var publiceret i det anerkendte Cochrane Library i 2011, vaccineres 100 mennesker. Undersøger man nu den nyeste D-vitamin-forskning skal man kun behandle 12,5 personer med D-vitamin for at forebygge et influenzatilfælde (Urashima 2010). Det betyder, at tilskud af D-vitamin synes at være otte gange mere effektiv end en influenzavaccination. Denne måde at sammenlige midlernes effektivitet på kaldes NNT (number needed to treat ).

I marts 2010 kunne en japansk undersøgelse ledet af Mitsuyoshi Urashima fra Jikei University i Tokyo fortælle om D-vitamins forebyggende effekt på influenza, luftvejsinfektioner og astma hos børn. Undersøgelsen var baseret på randomiseret, dobbeltblindt forsøg og omfattede i alt 334 børn, fordelt på 2 grupper af 167 børn. Forsøgsgruppen fik 1200 IE vitamin D og forekomsten af ​​influenza A blandt børnene i denne gruppe var 18 ud af 167. I gruppen, der ikke fik D-vitamin blev 31 af 167 børn syge. Dette svarer til en relativ risikoreduktion på 42%, hvis man tager vitamin D – det svarer til  en NNT på 12,5.

Næsten ingen effekt af vaccination mod influenza 

Cochrane-studiet undersøgte 50 forskellige rapporter om vacciner, og påpegede derefter, at næsten halvdelen af ​​de undersøgelser, der understøtter influenzavaccinationerne bliver finansieret af industrien. Den bemærker dertil ret tørt, at der skal tages højde for, at forskning finansieret af  industrien i almindelighed fremmer et langt mere optimistisk syn på effekten af ​​vaccination i forhold til uafhængig forskning. Det er usandsynligt, at medicinalfirmaerne offentliggøre forskning, der ikke har potentiale for økonomisk gevinst.

Man kan heller ikke finde bevis for, at influenzavaccination har effekt på antallet af hospitalsindlæggelser, tabte arbejdsdage, den samlede komplikationsrate eller smitteoverførsel i den voksne normale befolkning .

Det skal også bemærkes, at influenzavaccinerne kun er baseret på virusstammer af type A og B. Ifølge Cochrane repræsentere disse stammer kun 10% af de virustyper, der kan give influenzasymptomatologi, så selv hvis vaccinerne virker optimalt, betyder det, at man vil mangle immunitet til 90 % af virusstammerne!

En af målgrupperne for vaccination er de ældre over 65 år. Forskning har vist, at patienter og ældre på institutioner generelt har højere D-vitaminmangel end den øvrige befolkning. Hvis virkningen af ​​D-vitamin på ældre har samme virkning som den japanske undersøgelse påviste på børn i sammenhæng med influenza, bør det vække interesse. Chancen for at for D-vitamin vil have en endnu større effekt hos ældre er realistisk på grundlag af deres generalle disposition for D-vitaminmangel.

Svineinfluenzaen 2009 – 10 var en anledning til at se på virkningen af influenzavaccination i befolkningen. Trods vaccinens udbredelse var der ingen positiv effekt på dødeligheden af influenza blandt lande, der vaccinerede og så dem, der ikke vaccinerede. Man oplevede tværtimod en svag tendens i den modsatte retning. Det kunne konstateres, at Sverige og Tyskland havde ens dødelighed (0,31 per 100.000 ) trods det faktum, at 60 % af den svenske befolkning blev vaccineret mod 8 % af den tyske. I Polen, hvor man ikke vaccinerede var dødeligheden lavere ( 0,47 per 100.000 ) sammenlignet med Norge (0,58 per 100,00 ), hvor 45 % af befolkningen blev vaccineret.

På samme vis, men i et lettere underdrevet – videnskabeligt – sprogbrug, konkluderer forfatterne til Cochrane-studiet:

“Resultaterne af denne gennemgang synes at begrænse udnyttelsen af vaccination mod influenza hos raske voksne som en rutinemæssig foranstaltning for folkesundheden. Idet raske voksne har en lav risiko for komplikationer som følge af luftvejssygdomme, kan brugen af ​​vaccinen kun i særlige tilfælde anbefales som en individuel beskyttelsesforanstaltning mod symptomer.”

Links til forskningen:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20219962

http://www.ajcn.org/content/early/2010/03/10/ajcn.2009.29094.full.pdf

http://www.ajcn.org/content/early/2010/03/10/ajcn.2009.29094.full.pdf

 

Læs også 

NO VALUE IN ANY INFLUENZA VACCINE – COCHRANE COLLABORATION STUDY