Modellen kopiEn ny dansk by, der opføres efter bæredygtige principper, skal huse 15.000 – 20.000 indbyggere! Byen “Nye” kommer til at ligge lidt nord for Aarhus.

NYE opføres i naturskønne omgivelser, hvor især vandet dominerer. Da man ønsker at værne om naturen, bliver byen opdelt i syv bydele, der er bundet sammen af blå/grønne områder med vandløb, søer og naturarealer. Vandkredsløbet vil være allestedsnærværende – som udfordring og som mulighed. Det samme gør sig gældende for de øvrige naturelementer, der i dag ligger inden for byudviklingsområdet. Visionerne om miljømæssig bæredygtighed skal gøres til virkelighed, så byen får en klar identitet og samtidig er  seriøst bud på det 21. århundredes vand- og naturforvaltning. Naturens rytme og vandets tilstedeværelse skal kunne mærkes overalt i byen – både som en oplevelse og som en indbygget sikkerhed for ekstreme regnskyl.

Initiativtager og bygherre på  projektet er Tækker Group.

Rent arkitektonisk kombinerer byen det bedste fra den tætte bymidte med det bedste fra forstaden. Byen skal altså både være grøn og have et aktivt byliv – ikke mindst i mellemrummene mellem bygningerne. Nye vil også være inkluderende, så der bliver plads til alle, unge som gamle, studerende som familier, arbejdere som direktører.  Med tiden vil Nye få alle bymæssige funktioner, såsom vuggestue, skole etc.

Lige nu udstilles byprojektet – bla. i form af en kæmpe model – på den danske ambassade i Berlin. Udstillingen hedder “Create with Aarhus”, og er åben for besøgende fra d. 22. november 2013 til d. 6. januar 2014.

Ambassadens adresse: Felleshus der Nordischen Botschaften Berlin Rauchstraβe 1, 10787 Berlin-Tiergarten.

Læs mere om udstillingen og NYE: www.nye.dk/exhibit/dk/
Læs mere om NYE: www.nye.dk

Af: TOO MUCH MAGASIN